Dziś jest    |   Dodaj do ulubionych!   |     |   Startuj z nami   |  

       .: STRONA GŁÓWNA

       .: NASZA GRUPA

       .: KONTAKTY

       .: AKTUALNOŚCI

       .: KALENDARIUM

       .: OCHRONA

       .: OBSERWACJE

       .: OBRĄCZKOWANIE

       .: EDUKACJA

       .: PUBLIKACJE

       .: SZKOLNE KOŁA

       .: JAK CHRONIĆ?

       .: GDZIE NA PTAKI?

       .: PODRÓŻE

       .: GALERIA

       .: BOCIAN BIAŁY

       .: SOWY

       .: PTAKI SZPONIASTE

       .: LINKI

KSIĘGA GOŚCI
zobacz księgę
wpis do księgi

wt., 7.04.2007 - 8355 gości
Liczba wizyt od 17 maja 2004r.

Fatbirder's Top 1000 Birding Websites

Click Here to Visit!

Strony o ptakach Polski

MONITORING I OCHRONA BOCIANA BIAŁEGO
autor: Paweł T. Dolata
adres: makri25@poczta.onet.pl
zmienione: 26.03.2008
liczba odsłon:

Projekt obserwacji kamerą internetową
gniazda bocianów białych „Blisko bocianów”

A. Autorzy projektu

1. Prowadzenie: Południowowielkopolska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (PwG OTOP, http://www.pwg.otop.org.pl) przy współpracy Gminy Przygodzice (http://www.przygodzice.pl), Telekomunikacji Kolejowej, Internetowej Telewizji Interaktywnej iTTV Lublin i ATV Szczecin , Przedsiębiorstwa „Promax”.

2. Koordynator i współadministrator forum dyskusyjnego http://www.bocianyzprzygodzic.pun.pl: Paweł T. Dolata, mgr prawa (praca magisterska z ochrony ptaków w Polsce przez prawo międzynarodowe), lider PwG OTOP, wiceprezes Zarządu OTOP (kontakt: makri25@poczta.onet.pl); od 1994 r. prowadzi projekt PwG OTOP „Badania i ochrona bociana białego w powiecie ostrowskim”; autor i współautor kilku publikacji naukowych o bocianie białym (m. in. w amerykańskim czasopiśmie „Auk” i książce „The „White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation” (tekst 1 tekst 2) i kilkudziesięciu tekstów popularyzatorskich o tym gatunku, od 1994 r. licencjonowany obrączkarz ptaków. W 1992 r. współzałożyciel Koła Miłośników Przygodzic (obecnie Towarzystwo Miłośników Przygodzic (http://www.przygodzice.za.pl); od 2006 r. członek Rady Programowej Fundacji Doliny Baryczy.

3. Opieka techniczna nad kamerą i przekazem: Tomasz Świątek, informatyk Urzędu Gminy Przygodzice (kontakt: gmt@interia.pl).
Opracowanie i koordynacja przekazów strumieniowych (streamingu) na otwartych światowych platformach telewizji internetowych, broadcastingu i przekazu mobilnego/WAPCam/: Paweł Modrzejewski i Andrzej Filipowicz Grupa iTTv , Adam Kwasik ATV Szczecin (kontakt: bociany@ittv.pl).

4. Webmaster strony http://www.pwg.otop.org.pl i administrator forum dyskusyjnego http://www.bocianyzprzygodzic.pun.pl: Marcin Rachel, mgr biolog, koordynator PwG OTOP w powiecie kępińskim i autor pracy magisterskiej o występowaniu i żerowiskach bociana białego na tym terenie oraz licencjackiej o zagrożeniach i ochronie tego gatunku w regionie, wykonanych na Uniwersytecie Wrocławskim, w Zakładzie Ekologii Ptaków (kontakt: webmaster@rachma.org), a także publikacji naukowej o żerowiskach bociana w książce Tryjanowski P., Sparks T. H., Jerzak L. (ed.). 2006. „The „White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation”.

5. Konsultant naukowy: prof. UAM dr hab. Piotr Tryjanowski (http://www.behaecol.amu.edu.pl/tryjanowski.htm; kontakt: ptasiek@amu.edu.pl); autor licznych publikacji naukowych (głównie zagranicą) o bocianie białym, główny redaktor monografii o tym gatunku w Polsce „The „White Stork in Poland: studies in biology, ecology and conservation”.

6. Administratorzy forum dyskusyjnego http://www.bocianyzprzygodzic.pun.pl:
- Eva Stets, mieszkanka Grecji polskiego pochodzenia, członkini Południowowielkopolskiej Grupy OTOP i Greckiego Towarzystwa Ornitologicznego HOS (http://www.ornithologiki.gr) - partnera BirdLife International w Grecji (kontakt: evastets@yahoo.gr). Stały współpracownik polskiego czasopisma dla miłośników ptaków, hodowców i lekarzy weterynarii „Woliera” (http://www.woliera.pl), w którym opisywała też nasz projekt
- Světlana Vránová, mieszkanka Pardubic w Republice Czeskiej, absolwentka Fakultetu Przyrodoznawczego Uniwersytetu Karola w Pradze w specjalności zoologia kręgowców, od roku 1991 zoolog w czeskiej, państwowej Agenturze Ochrany Prirody a Krajiny (czyli Agencji Ochrony Przyrody i Krajobrazu, http://www.ochranaprirody.cz). Członkini Czeskiego Towarzystwa Ornitologicznego (ČSO) - partnera BirdLife International w Republice Czeskiej, licencjonowany obrączkarz ptaków od 1977 r.; lider grupy badania nad kawkami ČSO; sekretarz Wschodnioczeskiego Oddziału ČSO, autorka publikacji naukowych i popularno-naukowych, m.in. „Hnízdění čápa bílého (Ciconia ciconia) na Pardubicku”. Od 2006 r. współpracuje z Południowowielkopolską Grupą OTOP. (kontaky: sve.crow.crow@volny.cz).
- Paweł T. Dolata (jw)
- Marcin Rachel (jw)

7. Podziękowania: dziękujemy Wójtowi Gminy Przygodzice Przemysławowi Kaźmierczakowi za podjęcie i kontynuowanie współpracy w projekcie; wymienionym wyżej Partnerom projektu za czasochłonne, sprawne i kreatywne działania w swoich dziedzinach; pracownikom Gminy Przygodzice za różnorodną pomoc; Tomaszowi Wojtasikowi i Andrzejowi Zakrzewskiemu z Polskiej Agencji Prasowej oraz wszystkim mediom krajowym i lokalnym za informowanie o naszych działaniach; a także (z góry) Internautom za przekazywanie nam obserwacji życia bocianów uzyskanych z kamery.

B. Cel projektu: przybliżenie mieszkańcom gminy i regionu oraz wszystkim miłośnikom przyrody życia bociana białego, „najbardziej polskiego gatunku ptaka” (w Polsce żyje ponad 50 tys. par bocianów).

C. Bezpieczeństwo bocianów, a kamera:
Bezpieczeństwo bocianów jest dla nas rzeczą priorytetową. Dlatego:
1. Kamera jest umieszczona na specjalnie skonstruowanym wysięgniku - odchylonym w bok, by ptaki mogły bezpiecznie i bez problemu siadać na gnieździe.
2. Kamera nie zakłóca normalnego toku życia bocianów, jest przez nie traktowana jako stały element otoczenia gniazda. Ptaki potrafią tolerować znacznie dziwniejsze sytuacje ze swoim gniazdem, np. gniazdować na ruszającym się ramieniu dźwigu czy suwnicy, uczęszczanym moście kolejowym tuż przy torach, w użytkowanych przez ludzi budynkach czy (właśnie bocian biały) na bramce trakcyjnej nad linią kolejową czy używanej ambonie myśliwskiej. Ważne, żeby warunki w otoczeniu gniazda były stałe i żeby ptaki nie były płoszone nagłymi jego zmianami czy pojawieniem się przy samym gnieździe człowieka. Wszystkie te warunki są w naszym projekcie spełnione.

3. Brak szkodliwości odpowiednio prowadzonego (z na tyle dużej odległości, która nie płoszy ptaków) filmowania gniazda bocianów białych potwierdza polskie prawo ochrony przyrody. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 92, poz. 880) nie wymaga dla filmowania tego gatunku konieczności uzyskiwania specjalnej zgody władz ochrony przyrody.

D. Lokalizacja gniazda z kamerą: Przygodzice, powiat ostrowski, woj. wielkopolskie.
Więcej o Przygodzicach i gminie Przygodzice: http://www.przygodzice.pl.
Więcej o powiecie ostrowskim: http://www.powiat-ostrowski.pl.
Współrzędne gniazda: 51.35 N, 17.49 E.
Gniazdo to znajduje się przy Urzędzie Gminy w Przygodzicach, plac Powstańców Wielkopolskich 2, przy parkingu przy trasie krajowej nr 43 (po lewej stronie od Poznania i Ostrowa Wielkopolskiego).
Miejscem umieszczenia gniazda jest nieużywany już komin kotłowni urzędu, na którym wiosną 2003 r. pracownicy Gminy i kol. Robert Karczmarek, ornitolog z Przygodzic, założyli specjalną, metalową podstawę pod gniazdo.
Ptaki żerują w pobliżu, tzn. w dolinie rzeki Barycz, w dużej części na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.

E. Kalendarium

Rok 2006
Założenie kamery: 24 III 2006
Pierwszy pojaw bociana na gnieździe w 2006 r.: 28 III 2006, godz. 14.10 (tylko na 5 minut)
Gniazdo okradzione: 28 III 2006, złodzieje połasili się na gałązki z gniazda, okazała się nimi para kawek gniazdująca w sąsiedztwie

[Rozmiar: 138377 bajtów]

Uruchomienie przekazu z kamery na strony www: 3 IV 2006
Pierwsza obserwacja bociana z kamery poprzez Internet: 5 IV, godz. 12.20
Przylot drugiego bociana: (zgłoś nam swoją obserwację z dokładnym jej czasem na naszym, może Ty zobaczyłeś tę „historyczną” chwilę jako pierwszy i to Twoja obserwacja będzie tu uwieczniona?)

Rok 2007
Przylot pierwszego bociana: 27 III 2007 (zaobserwował Krzysztof Nitarski z PwG OTOP)
Przylot drugiego bociana: 1 IV 2007 (zaobserwowali Mariusz Kępiński i Robert Kaczmarek z PwG OTOP)
Uruchomienie przekazu internetowego z gniazda: 3 IV 2007

Rok 2008
Trwa przekaz z gniazda. Od 31 marca jest juz para bocianów.

F. Gniazdo u sąsiadów:
Obejrzyj bociany z Chyb koło Poznania (52.28 N, 16.46 E, ok. 130 km na północny zachód od naszego gniazda): http://www.bociany.kalinski.pl.

początek strony

BOCIAN BIAŁY

Kamera na bociana - przekaz on-line

Badania K. Wodzickiego, W. Puchalskiego i H. Lichego nad zdolnością orientacji i szybkością lotu bocianów

Obrączkowanie bocianów białych na z. jarocińskiej i wiadomości powrotne o nich w latach 2002-08

Rekordy długości życia bociana białego i bociana czarnego

Pierwsze obserwacje bocianów białych w powiecie ostrowskim wiosną 2007r.

Projekt obserwacji kamerą internetową gniazda bocianów

Niemiecki bocian biały lęgowy w pow. kępińskim

VI Spis Bocianich Gniazd

Bociany w powiecie kępińskim

Obrączkowanie bocianów w pow. Ostrów Wlkp.

Nasze bociany w Afryce

Zobacz także:

Pielęgnacje gniazd i obrączkowanie bocianów białych w pow. jarocińskim

Gniazda pod Ostrowem, Odolanowem i Sieroszewicami

Rajd "BOCIANIM SZLAKIEM"

Pielęgnacje gniazd w pow. ostrowskim

PublikacjeSUBSKRYPCJA
e-mail:
strona główna OTOP

www.birdlife.net

odwiedź stronę CZAPLONA

Zapraszamy

              © Południowowielkopolska Grupa OTOP, webmaster: Marcin Rachel